Biodivercity

Home > Gras en kruidenbegroeiing > Biotoopfactsheet


PDF
GazonOmschrijving:

Aanleg: Een speelgazon is een, veelal intensief beheerd grasveld, dat veel belopen of bespeeld wordt. Het wordt o.a. toegepast bij plantsoenen, boomrijke parken, kinderboerderijen en als openbare speel- en ligweiden. Een speelgazon wordt aanvankelijk ingezaaid met grassoorten met daarvoor geschikte eigenschappen. Zo zorgt Engels raaigras voor een snelle beginontwikkeling, kan veldbeemdgras goed tegen betreding en is rood zwenkgras droogtetolerant. Meer betekenis voor biodiversiteit kan worden verkregen door het mee zaaien van een mengsel met soorten die ondanks regelmatig maaien nog bloemen vormen. Madelief, diverse klaversoorten en boterbloem komen tot bloei als maximaal één keer per drie weken wordt gemaaid.

Beheer: Het gazon wordt kort gehouden door frequent tot zeer frequent (10 tot > 20 keer/ jaar) maaien.

Voorbeeldsoorten:

Flora: In de door grassen gedomineerde vegetatie kunnen kruiden voorkomen als madeliefje, gewone brunel, kruipende boterbloem, draadereprijs en witte klaver.

Fauna: Regenwormen in de bodem vormen een voedselbron voor merel, spreeuw, egel en mol. Door het intensieve beheer en gebruik is de waarde voor biodiversiteit vooral beperkt tot veelvoorkomende bodemfauna.

Madeliefje

Merel

Spreeuw