Biodivercity

Home > Gras en kruidenbegroeiing > Biotoopfactsheet


Biotoopgroepen

Gazon
Gazon

Biotopengroep: Gras en kruidenbegroeiing
oppervlakte (m2)

Gras of grazon is de algemene naam van een dozijn soorten van grassen (familie Poaceae), die uitgroeien tot een dichte dekking, kort en uniform. Ze worden gebruikt als siergewassen in tuinen of gazons en gronden voor een verscheidenheid aan sport-en recreatieve activiteiten.
Bloemrijk grasland
Bloemrijk grasland

Biotopengroep: Gras en kruidenbegroeiing
oppervlakte (m2)

Het bloemrijke grasland is een extensief beheerd grasland met een groot aandeel kruiden.
Bloemrijke ruigte
Bloemrijke ruigte

Biotopengroep: Gras en kruidenbegroeiing
oppervlakte (m2)

Een bloemrijke ruigte is een hoogopgaande vegetatie (tot 2 meterhoog) zonder bomen en struiken. De ruigte wordt gedomineerd door (meestal overblijvende en) sterk concurrentiekrachtige kruiden.
Moeras
Moeras

Biotopengroep: Gras en kruidenbegroeiing
oppervlakte (m2)

Een moeras is een vlakvormige vegetatie, die voorkomt op natte bodem. Moeras kan ook nat rietland zijn.
Natuurvriendelijke oever
Natuurvriendelijke oever

Biotopengroep: Gras en kruidenbegroeiing
lengte (m)

Oever die zo natuurlijk mogelijk ingericht is.
Perk (vaste) planten
Perk (vaste) planten

Biotopengroep: Gras en kruidenbegroeiing
oppervlakte (m2)

Een perk vaste planten is een perk met meerderjarige inheemse of uitheemse cultivars zonder houtige delen.
Greppel
Greppel

Biotopengroep: Gras en kruidenbegroeiing
lengte (m)

Een greppel is een smalle ondiepe geul in de grond, die dient om overtollig water af te voeren.
Wadi
Wadi

Biotopengroep: Gras en kruidenbegroeiing
lengte (m)

Een WADI (Water Afvoer Door Infiltratie) is een groene infiltratievoorziening voor regenwater. Het is meestal een laaggelegen grasveld met een speciaal infiltratiepakket in de ondergrond.