Biodivercity

Home > Steen > Biotoopfactsheet


PDF
RuïneOmschrijving:

Aanleg: Een ruïne bestaat uit de resten van een in verval geraakt of vernield gebouw, bijvoorbeeld van een kerk, kasteel of steenfabriek. Een ruïne kan ook speciaal gebouwd worden om een bepaalde sfeer aan een plek te geven. Zo werden op landgoederen in de 19e eeuw soms nepruïnes gebouwd, de zogenoemde folly’s. Vestigingskansen voor muurplanten worden vergroot door de muren niet glad af te werken. Op de horizontale vlakjes van ruwe muren blijven zaden en sporen liggen en hoopt zich enige organische stof op, die door planten als voeding benut kan worden. Het voegen kan het best gebeuren met zachte, kalkrijke mortel. Die is enigszins doorwortelbaar en vormt ook vanwege de kalk voor muurplanten een geschikte bodem.

Beheer: Een ruïne die men wil behouden, moet onderhouden worden, zodat er geen gevaar is door bijvoorbeeld vallende stenen of omvallende muren. Houtige planten (bomen, struiken en klimop), die in het cement gekiemd zijn, moeten verwijderd worden, omdat ze de stenen uit elkaar kunnen drukken. Kruidachtige planten kunnen blijven zitten, omdat ze geen problemen opleveren.

Voorbeeldsoorten:

Flora: Muurplanten kunnen zich vestigen in de voegen van de muren. Dit zijn bijvoorbeeld klein glaskruid, muurleeuwenbek, muurbloem, gele helmbloem, muurvaren, tongvaren en steenbreekvaren.

Fauna: Een ruïne met (vrijwel) afgesloten ruimten kan een verblijfplaats vormen voor vleermuizen. Wilde bijen kunnen nestelen in de voegen door er een gang in te maken. Dagvlinders die als volwassen exemplaar overwinteren (dagpauwoog) kunnen er een plekje vinden. Bij voldoende beschutting kunnen vogelsoorten als de spreeuw, kauw, zwarte roodstaart en huismus er nestelen.

Kauw