Biodivercity

Home > Stadslandbouw > Biotoopfactsheet


PDF
KinderboerderijOmschrijving:

Aanleg: Een kinderboerderij is een boerderij, die speciaal ingericht is voor kinderen. De kinderen kunnen kennis maken met dieren als kippen, geiten, schapen, koeien, paarden, pony’s, ganzen, konijnen, cavia’s, varkens en eenden. Kinderboerderijen hebben een educatieve en recreatieve functie. Ook natuur kan hierin een belangrijke plaats innemen, zowel in de vorm van natuureducatie, als de natuur die aanwezig is op het terrein. Het is afhankelijk van de kinderboerderij hoe er invulling gegeven wordt aan activiteiten en hoe het terrein is ingericht. Zo kan er bijvoorbeeld een moestuin, een kruidentuin, een heemtuin, een akkertje, een bijenhotel of een nectarbar voor vlinders aanwezig zijn, die een extra natuurwaarde aan de kinderboerderij geven.

Beheer: Het beheer van een terrein van een kinderboerderij is divers en loopt uiteen van snoeien van struiken, maaien van grazige delen, onderhouden tuinen en hekwerken tot het verzorgen van de dieren.

Voorbeeldsoorten:

Flora: Afhankelijk van de inrichting kunnen er allerlei soorten wilde planten (wilde marjolein in kruidentuin), gecultiveerde planten, akkerplanten (korenbloem), grassen, bomen en struiken aanwezig zijn. Ook de plantensoorten die in de omgeving van een kinderboerderij groeien, kunnen op het terrein van de kinderboerderij wellicht een groeiplaats vinden.

Fauna: Bloeiende planten kunnen nectar en stuifmeel leveren aan insecten (bijen, vlinders). Bomen, gebouwen en struiken geven nestgelegenheid aan vogels (huismus, roodborst, mezen). Egels en muizen kunnen beschutting vinden in struweel. Vogels en muizen profiteren van graan dat wordt gestrooid (voor kippen) en stro dat wordt gebruikt in (toegankelijke) stallen. Vleermuizen profiteren van de vaak grote aantallen insecten op en rond kinderboerderijen. Welke fauna aanwezig is, wordt sterk bepaald door hoe het terrein is ingericht en beheerd.

Boerenzwaluw