Biodivercity

Home > Combinaties > Biotoopfactsheet


PDF
Steen/grasOmschrijving:

Aanleg:

Beheer:

Voorbeeldsoorten:

Flora: muurleeuwenbek, klein glaskruid

Fauna: Die kruidenrijke vegetatie aan de voet van de muur zorgt voor een grotere insectenrijkdom. Die insecten vormen op hun beurt weer voedsel voor bijvoorbeeld vogels (en in Maastricht ook voor de muurhagedis).

Muurleeuwenbek