Biodivercity

Home > Biotoopgroepen


Biotoopgroepen

Gras en kruidenbegroeiing


Dit zijn begroeiingen met planten, met of zonder gras, maar zonder bomen of struiken.

Lees meer...
Bomen en struiken


Dit gaat om begroeiingen met bomen en struiken.

Lees meer...
Water


Hiertoe behoren (al of niet tijdelijke) wateren en biotopen in of op het water.

Lees meer...
Steen


Hieronder vallen gebouwde objecten, zoals daken en muren.

Lees meer...
Stadslandbouw


Dit zijn biotopen met een agrarisch karakter

Lees meer...
Combinaties


Dit betreffen mantel-/zoombegroeiingen (bos/gras), natuurvriendelijke oevers (gras/water) en parken.

Lees meer...