BiodivercityAbout us

Project

Bureau Waardenburg B.V. opgericht in 1979, is een van de grootste onafhankelijk onderzoeks-, advies- en ontwerpbureaus in Nederland op het gebied van ecologie, natuur,landschap en milieu. Het bedrijf heeft een toonaangevende positie in haar branche. Het bureau voert projecten uit in Nederland en in het buitenland. De werkterreinen omvatten: inventarisatie en onderzoek, visie- en planvorming, inrichtingsen beheerplannen, monitoring en evaluatie, onderwateronderzoek.

Bij het bureau werken ruim 60 medewerkers, waaronder ecologen (aquatisch ecologen, vegetatiekundigen, ornithologen, dierecologen, marien ecologen), fysisch geografen, een landschapsontwerper, beheersplanners en GIS-specialisten. Opdrachtgevers zijn onder andere ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties, SenterNovem, energiemaatschappijen, grote ingenieursbureaus, architectenbureaus, stedenbouwkundige bureaus en projectontwikkelaars.

Deelnemers

VAM is een onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van duurzaamheid, voortgekomen uit de Interfacultaire Vakgroep Milieukunde (IVAM) van de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1993 maakt IVAM als zelfstandige instelling deel uit van UvA Holding BV en het bedrijf bestaat nu uit ongeveer 25 fte. IVAM is gespecialiseerd in onderzoek, advies en training, gericht op de invoering van duurzame oplossingen met betrekking tot milieu- en arbeidsomstandigheden.

De afdeling duurzame stedelijke ontwikkeling is actief in het zoeken naar innovatieve oplossingen om milieuvriendelijke, leefbare en vitale wijken en steden te ontwikkelen. IVAM voert daarvoor onderzoek uit naar duurzame aspecten van steden, wijken en gebouwen. IVAM heeft verschillende instrumenten ontwikkeld om de gebouwde omgeving te ontwikkelen en te beoordelen. Het bureau verkoopt het instrument DPL (Duurzaamheidsprofiel van een Locatie) aan gemeenten, adviesbureaus en bouwbedrijven. IVAM geeft advies aan gemeenten en projectontwikkelaars om de duurzame prestatie van zowel bestaande als nieuwbouwwijken te verbeteren.