Biodivercity

Home > Nieuws Intern > soort van de maand juni: ECHTE KOEKOEKSBLOEM


PDF

soort van de maand juni: ECHTE KOEKOEKSBLOEM

soort van de maand juni: ECHTE KOEKOEKSBLOEM

- (2016-06-01)
Nieuws Intern

De naam ‘koekoeksbloem’ wordt op verschillende manieren verklaard. Vroeger werden er verschillende planten mee bedoeld die bloeiden rond de tijd dat de koekoek begint te roepen. Maar daarvoor bloeit de echte koekoeksbloem eigenlijk te laat. Haar naam wordt ook op een andere manier met de koekoek in verband gebracht. Vaak zitten in de bladoksels larven van de schuimcicade. Het schuimlaagje waarin dit insect zich verbergt, deed mensen in de middeleeuwen denken aan koekoeksspuug.

 

De echte koekoeksbloem is een schoolvoorbeeld van een soort die algemeen was, maar sterk achteruitgang is gegaan. De echte koekoeksbloem groeide massaal in (natte) bloemrijke hooilanden. Deze graslanden zijn nu vaak soortenarm door ontwatering en sterke bemesting. De echte koekoeksbloem is daar veroordeeld tot een randje aan de slootkant.

 

Bloemen in (bloemrijke) graslanden zijn niet alleen mooi, ze trekken ook hommels en zweefvliegen aan die, op hun beurt, weer voedsel vormen voor grotere dieren. Zo levert bloemrijk grasland een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit.

 

Suggesties voor verbeteringen