Biodivercity

Home > Ontwikkelingen > Nieuwe rekenregels


PDF

Nieuwe rekenregels

Nieuwe rekenregels

- (2014-06-30)
Ontwikkelingen

In 2014 hebben we weer een stap gezet in de ontwikkeling van BiodiverCity. 

Het basisprincipe van BiodiverCity is dat in kleine wijken het vergroten van kleine oppervlakten groen bijdraagt aan de biodiversiteit in de wijk. In grote wijken wordt het toepassen van meer variatie in groen belangrijker. 

 

Esther Böhmer heeft in het kader van haar afstudeerstage voor de masteropleiding Forest - and Nature Conservation, Wageningen University een literatuuronderzoek gedaan naar de relatie tussen de biodiversiteit van biotopen en hun oppervlakte.  De wetmatigheden die hieruit naar voren kwamen heeft zij getoetst aan BiodiverCity. Met deze resultaten hebben we de rekenregels achter de webversie van BiodiverCity aangepast. De nieuwe rekenregels passen beter bij de internationale wetenschappelijke publicaties. 
Het stageverslag van Esther vindt u hier.

Suggesties voor verbeteringen