Biodivercity

Home > Nieuws Nieuws Extern


Nieuws Extern

Natuurwaardeverkenner

Nieuws Extern
Datum: 03/07/2017

Ecosystemen leveren de maatschappij voordelen op. Dit worden 'ecosysteemdiensten' genoemd. De Natuurwaardeverkenner is een online rekentool om het effect van verschillende landgebruikscenario’s op de waarde van ecosysteemdiensten in kaart te brengen.

Hulpmiddelen voor ruimtelijke adaptie

Nieuws Extern
Datum: 27/03/2018

Hoe geef je ruimtelijke adaptatie handen en voeten? De afgelopen jaren hebben diverse partijen hulpmiddelen ontwikkeld. Op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptie vindt u een overzicht van beschikbare hulpmiddelen.

Gevel- en dakgroen in Madrid

Nieuws Extern
Datum: 03/02/2016

Madrid plant groen aan om stijgende temperaturen te bestrijden. De stad spendeert miljoenen om bestaande parken uit te breiden en zo veel mogelijk daken en muren te bedekken met groen.

Workshop bij kick-off vervolg TEEB-stad

Nieuws Extern
Datum: 29/01/2015

Op 27 februari wordt in het stadhuis van Apeldoorn een kick-off georganiseerd van het vervolg van het succesvolle TEEB-stad. De gemeente Apeldoorn heeft ons gevraagd om samen met de Vlinderstichting een workshop te organiseren.

Stadsnatuur maken

Nieuws Extern
Datum: 09/06/2017

Op donderdag 22 juni is er een bijeenkomst over stadsnatuur maken in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De maakbaarheid van de natuur staat ter discussie. Kunnen ontwerpers de natuur sturen?