Biodivercity

Home > Nieuws Extern > Natuurwaardeverkenner


PDF

Natuurwaardeverkenner

Natuurwaardeverkenner

- (2017-07-03)
Nieuws Extern

Ecosystemen leveren de maatschappij voordelen op. Dit worden 'ecosysteemdiensten' genoemd. Omdat de Vlaamse overheid het belang inziet van ecosysteemdiensten (ESD) en hun rol voor beter geïnformeerde beleidsbeslissingen, liet het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een team van economen en ecologen van VITO en de universiteiten van Antwerpen en Amsterdam een studie uitwerken waarmee het belang en de economische waarde van ESD voor Vlaanderen kon worden aangetoond.

De Natuurwaardeverkenner is een online rekentool om het effect van verschillende landgebruikscenario’s op de waarde van ecosysteemdiensten in kaart te brengen.

Suggesties voor verbeteringen