Biodivercity

Home > Vissen > Soortfactsheet


PDF
Kleine modderkruiperOmschrijving:

De kleine modderkruiper is een zoetwatervis en de kleinste inheemse modderkruiper. Kleine modderkruipers komen in verschillende watertypen voor met stistaand of (langzaam) stromend water zoals sloten, beekjes, rivierarmen en meren. Hij zoekt in zandige tot modderige bodems naar kleine diertjes als kreeftjes en insectenlarven of naar organische resten.

Meer over de kleine modderkruiper op de site van het ministerie van EL en I

 

Watergang