Biodivercity

Home > Mossen en varens > Soortfactsheet


PDF
MuursterretjeOmschrijving:

Gewoon muursterretje is een mos. De plant komt op vooral op muren en stenen in stedelijke omgeving voor. Vroeger kwam het gewoon muursterretje alleen voor op kalkstenen, maar tegenwoordig groeit het bijna overal, op muren, beton en grafstenen. Het gewoon muursterretje heeft een voorkeur voor droge standplaatsen.

Steen/bos