Biodivercity

Home > Vissen > Soortfactsheet


PDF
Snoek



Omschrijving:

De snoek is één van de bekendste roofvissen van Nederland.  De snoek is een algemene zoetwatervis en is te vinden in vrijwel alle binnenwateren, van de kleinste beekjes tot het IJ. Wel stelt de vis enige eisen aan de waterkwaiiteit. De snoek is een vis die voornamelijk op het zicht jaagt. In een milieu waar het water erg troebel is kan hij minder goed jagen. Daarnaast verdwijnen waterplanten in zeer troebel water (door gebrek aan licht) en daarmee schuilgelegenheid voor opgroeiende snoeken.

Lees meer over de snoek op de site van RAVON

Watergang