Biodivercity

Home > Vogels > Soortfactsheet


PDF
SpreeuwOmschrijving:

Spreeuwen nestelen meestal in losse kolonies. Ze gebruiken daarvoor allerlei holtes en nisjes in de omgeving van grasland. In de stad nestelen ze onder dakpannen, in holtes en spleten in gebouwen en in nestkasten. Een ruÏne kan prima nestgelegenheid bieden. Voldoende nestgelegenheid en geschikte voedselgebieden (grasvelden) bepalen de aantallen spreeuwen in de stad. Tuinen en gazons vormen voor spreeuwen ook voedselgebied.

Lees meer over spreeuwen in de factsheet spreeuw van de Vogelbescherming

Gazon