Biodivercity

Home > Vleermuizen > Soortfactsheet


PDF
WatervleermuisOmschrijving:

De watervleermuis is een boombewonende soort die bij voorkeur jaagt boven water. Daarom is de watervleermuis bij uitstek een soort die profiteert van de combinatie van water en bos. In stedelijke omgeving verblijven watervleermuizen meestal in parken met holle bomen en water.  Ze jagen ook aan de beschutte kant van vijvers in landgoederen en parken, kasteel- en visvijvers, smalle vaarten, langzaam stromende rivieren en beken. 

Lees meer over de watervleermuis op de site van de Zoogdiervereniging

Oever: water / bomen en struiken