Biodivercity

Home > Vogels > Soortfactsheet


PDF
WinterkoningOmschrijving:

Winterkoningen hebben een voorkeur voor structuurrijke bossen met ondergroei maar ze komen overal voor waar opgaande begroeiing aanwezig is. Nesten worden gemaakt in hagen maar ook in allerlei andere plekken zoals boomstronken, dichte struiken, oude vogelnesten, nestkasten, boomholten, nissen en houtstapels. De Winterkoning komt tot midden in de stadscentra voor als er genoeg groen is. In Amsterdam broeden bijvoorbeeld winterkoningen wel in de binnentuincomplexen van de grachtengordel maar in de Jordaan niet. En villawijken zijn door de structuurvariatie meer aantrekkelijk voor winterkoningen dan dichter bebouwde stadsdelen.

Lees meer over de winterkoning op de site van het Nederlands soortenregister

Groene muur
Haag