Biodivercity

Home > Vogels > Soortfactsheet


PDF
ZanglijsterOmschrijving:

De zanglijster is een soort van (loof)bos, maar komt ook voor in stedelijk groen zoals in parken. Vooral populieren-, wilgen- en essenbossen op leem, lemig zand en zavelige klei zijn ideaal voor zanglijsters. Hoger gelegen zandgronden met aanplant van naaldhout zijn minder geschikt. De nesten worden meestal gebouwd in struiken, hagen, klimop of andere dichte begroeiing.

Lees meer over de zanglijster op de site van het Nederlands soortenregister

Bos