Biodivercity

Home > Amfibieën > Soortfactsheet


PDF
RugstreeppadOmschrijving:

De rugstreeppad komt vooral voor in Midden- en West-Nederland, langs de grote rivieren, op de hogere zandgronden en in de duinen. Hij is alleen in het voortplantingsseizoen in en rond het water te vinden. Het is een echte pionier met een voorkeur voor ondiepe, onbeschaduwde wateren die snel opwarmen. Dit kunnen vennen en poelen zijn maar ook tijdelijke plassen. Het water mag licht brak zijn. De rugstreeppad kan nieuwe wateren snel in gebruik nemen, maar verdwijnt weer als de water- en oeverbegroeiing te dicht wordt.  

Voor meer informatie:

http://www.ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Rugstreeppad

Poel